Általános Szerződési Feltételek

 

Általános:

A fordítás minimális vállalási díja készpénz fizetés esetén min. 3500 Ft + áfa (nyelvenként eltérő), átutalás esetén min. 4000 Ft + áfa (nyelvenként eltérő).

Számlázás a célnyelv karakterszáma alapján történik, kivéve, ha a fordítás díjáról egyösszegű külön megállapodás történik.

Normál határidők: 5 oldal/nap, három nap/megrendelés,ettől eltérő igény esetén egyedi megállapodás szerint is történhet a díj megállapítása.

A megrendelés és a leadás napja nem számít bele a vállalási határidőbe.

Áraink megbízás esetén belsőellenőrzést is magában foglalnak.

Szavatosság:

A megrendelő reklamációt fordítás esetében a munka leadásától számított nyolc munkanapon belül tud benyújtani, nagyobb terjedelmű akár több 100 oldalas fordításoknál, a nyolc munkanap értelemszerűen kitolódhat.

A megalapozott reklamáció kijavítását az iroda egy méltányos, de lehetőleg gyors határidőn belül köteles elvégezni. Ha a fordítóiroda teljesíti, a feltárt hibák kijavítására való felkérést a teljes fordítási díj kifizetésre kerül. Ha a megbízó a javításra nem tart igényt, akkor az iroda mentesül a hiánypótlási kötelezettsége alól, és a fordítás díja teljes egészében a fordítóirodát illeti.

Díj számítás.

Az elszámolás alapja a MW word szövegszerkesztő által mért karakterszám (szóközös). A karakterszám mérésének folyamata: Menü/eszközök/szavak száma/karakterek száma(szóközzel).

Egy A/4 tele írt oldal 2300 karakter körül lehet.

Fizetési feltételek:

A fizetés történhet, elsősorban előreutalással, készpénzzel, bankkártyával, vagy külön megegyezéssel utólagos utalással a teljesítéstől 10 napon belül.